Sdružení pro město Svitavy č. 3 v komunálních volbách 2018

Archiv aktualit

12. 6. 2014

Anketa cyklistické dopravy

Město Svitavy podporuje sportování občanů a jedním z druhů zdraví prospěšných aktivit je jízda na kole. V současné době i velká města ve světě budují...

Více informací zde »
29. 5. 2014

Památník včelích matek dalším cílem vycházek

Památník včelích matek byl v lesích nedaleko Svitavy instalován již ve 30. letech minulého století.

Více informací zde »
28. 5. 2014

Plníme volební program - dopravní hřiště více veřejnosti

SPMS plní svůj volební program, např. v kapitole ŠKOLSTVÍ slíbilo "ještě více otevřít dopravní hřiště veřejnosti". Stalo se. Dopravní hřiště bývá...

Více informací zde »
14. 5. 2014

Příprava materiálu o poskytnutí dotace společnosti Basketbal Svitavy s.r.o.

V měsíci dubnu se obrátila společnost Basketbal Svitavy s.r.o. na vedení města se žádostí o finanční podporu pro sezónu 2014-2015. V minulosti činila roční...

Více informací zde »
13. 4. 2014

Starosta odpovídá

Dne 7. dubna jsem obdržel jsem dopis od p. Sedláka (NS):   „Vážený pane starosto, byli jsme osloveni signatáři výzvy „Starostové pro transparentnost“...

Více informací zde »
04. 4. 2014

Jen tak mimochodem

Podle mne emoce do politiky nepatří. Zvláště tehdy, chcete-li něčeho dosáhnout. Zejména se to týká palčivých témat, která jsou dnes mnohými diskutována s...

Více informací zde »
02. 3. 2014

Rok komunálních voleb

Na podzim letošního roku budou probíhat komunální volby do městských zastupitelstev. A nás čeká předvolební účtování a plány do budoucna. Kdo co slíbil, kdo...

Více informací zde »
01. 3. 2014

Garanti pracovních skupin SPMS

V rámci SPMS fungují pracovní skupiny pro různé oblasti života města. V jejich čele stojí garanti, jejichž přehled včetně kontaktů uvádíme: David Šimek...

Více informací zde »